UC Santa Cruz vs Nevada on 4/6/2013

10:00AM PDT @ University of Nevada - Reno