Aquinas vs Dayton on 4/25/2015

11:00AM EDT @ Dayton