Dalton vs Georgia State on 2/6/2016

12:00PM EDT @ Georgia State University