Utah State vs BYU on 2/6/2016

6:00PM MDT @ Brigham Young University