Aquinas vs Dayton on 4/23/2016

2:00PM EDT @ Dayton