Arizona vs BYU on 4/1/2006

12:00PM MST @ Brigham Young University