Grove City vs Dayton on 4/23/2017

2:00PM EDT @ Dayton