GVSU vs Dayton on 5/9/2017

6:45PM PDT @ UC-Irvine Field 1