BYU vs Stanford on 2/22/2018

7:00PM PDT @ Stanford University