Davenport vs BYU on 3/3/2018

7:00PM MDT @ Brigham Young University