Santa Clara vs UC Santa Barbara on 3/2/2019

1:00PM PDT @ UC Santa Barbara