Dayton vs GVSU on 4/12/2019

3:00PM EDT @ Detroit Catholic Central High School