Simon Fraser vs BYU on 3/2/2019

7:00PM MDT @ Brigham Young University