Nevada vs Utah Valley on 2/14/2020

7:00PM EDT @ Utah Valley University