Utah Valley vs BYU on 4/3/2020

7:00PM MST @ Brigham Young University