Utah Valley vs BYU on 4/3/2020

7:00PM MDT @ Brigham Young University