Houston vs Trinity on 2/22/2020

5:00PM CDT @ Trinity University