Sierra Nevada vs Nevada on 2/23/2020

1:00PM EDT @ University of Nevada - Reno