Nevada vs BYU on 2/15/2020

7:00PM MDT @ Brigham Young University