Oklahoma vs BYU on 4/16/2020

7:00PM MST @ Brigham Young University