Dayton vs St. Thomas on 3/6/2020

12:00PM EDT @ Vanderbilt - Natchez Trace Field