Utah Valley vs BYU on 4/2/2021

12:00AM MST @ Brigham Young University