Nebraska vs Oklahoma on 3/6/2022

12:00PM CDT @ University of Oklahoma