Georgia vs Florida on 2/11/2022

7:00PM EDT @ University of Florida