Santa Clara vs UC Santa Barbara on 4/2/2022

1:00PM PDT @ UC Santa Barbara