Texas Christian vs Florida on 3/5/2023

1:00PM EDT @ Pensacola Catholic HS