Simon Fraser vs BYU on 3/25/2023

2:00PM MDT @ Brigham Young University