Utah vs BYU on 4/16/2024

7:00PM MDT @ Brigham Young University