Utah vs BYU on 4/19/2007

3:00PM MST @ Brigham Young University