Utah Valley vs BYU on 2/27/2010

2:00PM MDT @ Brigham Young University