Northern Arizona vs Utah Valley on 4/9/2010

12:00PM EDT @ Utah Valley University